Jste zde

Procedura ClosureFast

ClosureFast je nejnovější metoda léčení křečových žil. Odborné studie prokázaly, že je vysoce efektivní a zároveň šetrná k pacientům. Oproti běžným způsobům léčby přináší ClosureFast řadu výhod, díky kterým je mezi pacienty s křečovými žilami stále vyhledávanější.

Proč si vybrat ClosureFast

Po zákroku odejdu hned domů
Ihned po zákroku můžete odejít domů
Žádné jizvy
Nezůstanou vám žádné otoky ani jizvy
Menší bolesti než u běžných zákroků
Oproti běžným zákrokům je mnohem méně bolestivý

Nové možnosti v léčbě křečových žil

Hlavní výhody léčby

Minimálně invazivní ambulantní zákrok

Do žíly v dolní končetině je zaveden malým otvorem speciální katétr. Díky šetrnosti postupu odpadá potřeba celkové anestezie a céva je uzavřena v lokální anestezii. A to v lékařské ambulanci, v nemocniční ambulanci nebo soukromém chirurgickém centru.

Menší pooperační bolesti

Při uzavíracím procesu ClosureFast se nevytahuje postižená céva z dolní končetiny jako u klasické operace žil. Proto se pacient cítí daleko lépe a komfortněji než u klasické operace.

Vynikající klinické výsledky

ClosureFast představuje nejnovější pokrok v uzavíracím procesu. V multicentrické studii během jednoho roku měl účinnost 97,4 %. To prokazuje, že léčení je vysoce efektivní. Regenerační studie vedle toho potvrdila i šetrnost k pacientovi.

Kosmeticky příjemná léčba

Protože je léčba pomocí uzavíracího katétru ClosureFast minimálně invazivní, je výsledek v podstatě bez jizev a dalších estetických vad.

Léčba procedurou ClosureFast krok za krokem

1

Vyšetření

Lékař zhodnotí zdravotní stav pacienta podle příznaků onemocnění. Na základě toho určí, zda je procedura ClosureFast vhodná.

2

Operace

Uzavírací procedura sama zabere přibližně 40–60 minut. S běžnou před- a pooperační péčí strávíte ve zdravotnickém zařízení 2–3 hodiny.

3

Cesta domů

Domů můžete jít ihned po skončení procedury. Mnozí pacienti mohou pokračovat v normálních aktivitách ihned po skončení léčby.

4

Aktivní pohyb

Většina pacientů hlásí výrazné zlepšení potíží do 2 týdnů po zákroku. Lékař doporučuje zdravotní procházky a vyhnout se namáhavým aktivitám.

Často kladené otázky pacientů

Jedná se o minimálně invazivní léčbu povrchového venózního refluxu. Přes malý otvor je do žíly zaveden tenký katétr, který dodává do cévní stěny radiofrekvenční energii způsobující ohřátí, smrštění a uzavření žíly. ClousureFast pacientovi pomůže k trvalému odstranění křečové žíly, což se nedá říci u ostatních metod. Po zákroku je žilní stěna smrštěná a dochází k úplnému uzavření žíly. Po jejím uzavření se krevní tok přesměruje do ostatních zdravých žil.
Samotný zákrok trvá 40–60 min. S celkovou předoperační a pooperační péčí stráví pacient ve zdravotnickém zařízení cca 2–3 hodiny.
Ano, procedura vyžaduje anestezii. A to buď lokální nebo celkovou. Jakou anestezii lékař zvolí, je velmi individuální a záleží vždy na rozsahu poškozené žíly. Ve většině případů lze použít lokální anestezii přímo v ambulanci lékaře.
Pacienti léčeni procedurou ClosureFast se obvykle vrací ke svým každodenním činnostem rychleji než pacienti, kteří podstoupili chirurgický stripping nebo Endovenózní ablaci. S procedurou ClosureFast se pacient v průměru vrací ke svým činnostem během několika dnů. Po dobu několika týdnů po léčbě, vám může váš cévní specialista doporučit pravidelnou chůzi a zdržet se velmi namáhavé činnosti (zvedání těžkých břemen atd.) nebo delšího stání.
Řada pacientů pociťuje okamžitou úlevu od příznaků, jako je bolest, pocit těžkosti v nohou a únava. Plného přínosu ošetření se dosahuje do 1–2 týdnů.
Pouze lékař vám může říct, jestli je uzavírací procedura pro řešení vašeho žilního onemocnění vhodná. Zkušenosti napovídají, že pomocí uzavírací procedury mohou být léčení mnozí pacienti s povrchovým žilním refluxem.
Údaje z prospektivní multicentrické studie prokázaly v 97,4 % uzavření cévy 1 rok po zákroku.
Pacienti uvádějí žádnou, případně mírnou bolest během zákroku a po něm. Váš lékař vám poskytne lokální anestezii pro znecitlivění léčené oblasti.
Pacienti po zákroku s použitím katétru ClosureFast udávají, že mají žádné nebo výjimečně minimální jizvy, modřiny nebo otoky.
Oba zákroky (ClosureFast a 980nm laser Endovenózní ablace) jsou minimálně invazivní. Srovnávací multicentrická studie však ukázala, že zákrok ClosureFast byl spojen se statisticky významně nižším výskytem bolesti, podlitin a komplikací. Pacienti, kteří podstoupili zákrok ClosureFast, udávají čtyřikrát rychlejší zlepšení kvality života než pacienti léčeni laserem 980nm Endovenózní ablace.
Běžně se při odstranění žíly v tříslech a na lýtku provádí řez a skrze postiženou žílu se vede příslušný nástroj, kterým se žíla vytáhne ven z nohy. V případě zákroku ClosureFast se v místě zavedení katetru provádí pouze jeden malý řez, žíla se následně uzavře a ponechá na místě. Jedná se o minimálně invazivní zákrok, u něhož odpadá bolestivost a vznik modřin, které jsou spojené s chirurgickým odstraněním žíly.

Jak probíhá zákrok s ClosureFast